Functieverandering

Het is niet ongebruikelijk dat u als particulier of ondernemer tegen beperkingen aanloopt als het gaat om het door u gewenste gebruik van een gebouw of stuk grond. Soms betreft het een verandering van gebruik. Het kan zijn dat het door u beoogde gebruik ("Wonen"  in plaats van "Agrarisch" of "Horeca" in plaats van "Detailhandel" ) niet zonder een  bestemmingsplanwijziging mogelijk is. Soms kan het via een vrijstelling geregeld worden of is het een kwestie van het verkrijgen van een specifieke vergunning.  

Wij adviseren u hier graag in. Wij kunnen een  eventuele bestemmingswijziging ook voor u regelen. Dat geldt ook voor het aanvragen van vergunningen zoals een gebruiksvergunning of milieuvergunning. Wij kunnen ook op voorhand een snelle inschatting maken van de mogelijkheden van een bepaalde locatie die u op het oog heeft. Zodat vanaf het begin duidelijk is of er nog een extra inspanning geleverd moet worden voor het door u gewenste gebruik.

zie ook: