Ruimtelijke ordening

Ieder perceel grond en ieder gebouw heeft een bestemming die is vastgelegd in een bestemmingsplan. Gewenste en ongewenste ontwikkelingen zijn vastgelegd in structuurplannen en toekomstvisies. Maar ook de ruimtelijke kwaliteit van zowel de bebouwde als de onbebouwde omgeving is vastgelegd. Een goed advies kan een particulier of ondernemer veel rompslomp sparen. 

Als uw adviseur kan P15 namens u de gemeente benaderen met uw initiatief en daarop principegoedkeuring vragen. Dit betekent dat de gemeente zich uitspreekt over de wenselijkheid van het initiatief en of zij daaraan mee wil werken. Indien principegoedkeuring op het principeverzoek is verkregen kan hierna voor een ingrijpende wijziging of een beeldbepalende verandering een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld.

Het kan ook zo zijn dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld voor de locatie. De eerder genoemde onderbouwing is dan ook noodzakelijk als toelichting op het nieuwe bestemmingsplan. Naast een toelichting bestaat een bestemmingsplanwijziging uit een kaart (de verbeelding) en voorschriften (de regels). Via P15 kan ook een digitale versie van het plan worden aangeleverd aan de gemeente (iets wat overigens verplicht is). Wij staan u graag terzijde met een maatwerkadvies voor uw situatie.

zie ook: