Gebiedsontwikkeling

Om te kunnen beoordelen of bepaalde functionele of ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk zijn op de korte of lange termijn kan een gebiedsvisie worden opgesteld. Een dergelijk document kan zich beperken tot een enkel onderwerp (een hoogbouwvisie) of juist heel breed van opzet zijn (landschapsontwikkelingsplannen, dorpsvisies, structuurplannen of toekomstvisies - bijvoorbeeld voor een wijk of stadsdeel). Dergelijke plannen geven voor een groot gebied de ontwikkelingsrichting aan en vaak ook welke waardevolle elementen in de huidige situatie aanwezig zijn. 

Voorbeelden van gebiedsontwikkeling op lokale schaal zijn zogenoemde vereveningsprojecten.  Daarbij moet gedacht worden aan "Rood voor Groen", "Groen-Blauwe Diensten" en "Ruimte voor Ruimte". Bij binnenplanse verevening wordt binnen één project zowel een nieuwe ontwikkeling geregeld als ook de compensatie. Nieuwe landgoederen vallen hier bijvoorbeeld onder.