Groene ruimte

Het groen is belangrijk zowel in stad en dorp,  als daarbuiten. Bomen, struiken, planten en gras zijn meer dan een verzameling groene blaadjes. Ze  leveren zuurstof, zuiveren de lucht en vangen fijnstof af , maar minstens zo belangrijk is dat ze structuur geven aan en een aantrekkelijke aankleding  vormen van tuin, straat, park, plein en landschap. Het is dus belangrijk goed na te denken over de groene ruimte en de inrichting ervan.

Waar groen beeldbepalend is (of zou moeten zijn) binnen de bebouwde kom wordt vastgelegd in een groenstructuurplan. Welke soorten waar worden toegepast wordt uitgewerkt in een beplantingsplan. Soms vraagt een verbetering van de groene ruimte om het verwijderen van bestaand groen. Hiervoor kan dan een kapvergunning worden aangevraagd. P15 werkt echter bij voorkeur vanuit de kwaliteiten die een plek reeds bezit. Bomen - ook grote en oude bomen-  kunnen immers ook verplant worden! Toch is het verwijderen van bestaand groen (bomen en struiken) soms onvermijdelijk.  Wij zullen dan naast een beplantingsplan ook de kapvergunning voor u verzorgen.