Landschap

In Nederland is alles landschap. De mens heeft overal de vorm van de omgeving beïnvloed. Hieraan komt geen einde. Daardoor is de enige vaste eigenschap van het landschap dat het verandert, zowel qua vorm als qua gebruik.

Alle overheden houden zich bezig met de kwaliteit van het landschap. Om deze veranderingen in goede banen te leiden worden eisen gesteld aan nieuwe ontwikkelingen. Hiertoe worden landschapsbeleidsplannen, landschapsontwikkelingsplannen, omgevingsplannen en natuurgebiedsplannen opgesteld.  Landschappelijk waardevolle gebieden kennen minder mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en veranderingen dan andere gebieden (denk aan stadsrandzones of transformatiegebieden). Een landschapsarchitect is de juiste persoon om de kwaliteit te bewaken of deze juist te introduceren op plekken waar deze ontbreekt.