Openbare ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Daarom vergt ze ook aandacht! De openbare ruimte is divers van vorm en gebruik; het betreft parken, plantsoenen, pleinen en straten. Een goede invulling van de openbare ruimte is plaatsgebonden en plekspecifiek. De functionaliteit staat daarbij voorop. Maar ook de schoonheid mag niet worden vergeten. Het is daarom ook dat bewoners en gebruikers betrokken moeten worden bij de gewenste invulling van deze openbare ruimte.

P15 verzorgt indien gewenst het gehele traject van ideeënvorming via inrichtingsvoorstellingen en bewonersparticipatie tot uitvoering ter plaatse. Een extra aandachtspunt in de openbare ruimte is het cultuurhistorisch aspect. Denk daarbij aan historische stadsparken,  stadswater of (markt)pleinen, maar ook aan voormalige kloosterterreinen, binnenhoven, steegjes en oude werk- en fabrieksterreinen.