Gebiedsinrichting

Om een gebied -of dit nu groot is of klein-  te kunnen gebruiken moet de inrichting van die plek voldoen aan de eisen van de (beoogde) gebruikers. Vooral specifiek gebruik zoals dat te vinden is op recreatieterreinen en in natuurgebieden vraagt om een weldoordachte gebiedsinrichting. Beleving, groen en functionaliteit komen samen in deze gebieden. Daarbij kan gedacht worden aan  een camping of vakantiepark, een sportpark of een uitspanning met horeca en speeltuin, maar ook aan een ecologische verbindingszone met wandelpaden en informatiepanelen, een bezoekerspunt bij een natuurgebied of een oud bos met een belangrijke historie.  

Om te komen tot een passende terreininrichting  zijn bezoekersintensiteit en toegankelijkheid relevant. Het gaat zowel in recreatie- als natuurgebieden vooral om het organiseren van het gebruik, het verdelen van de drukte, het geleiden van bezoekers en het sturen van het gedrag van die bezoekers.