Dossier Nieuwe landgoederen

Met de bedoeling de aanleg van nieuwe natuur en nieuw bos door particulieren te stimuleren is de regeling "Rood voor Groen" in het leven geroepen. Deze regeling is op provinciaal niveau uitgewerkt met specifieke voorwaarden betreffende de minimale hoeveelheid nieuwe natuur die dient te worden gerealiseerd en de verhouding tussen natuur en bebouwing. Het idee achter de regeling is dat de aanleg van nieuwe natuur en bos gefinancierd wordt door de bouw van grote nieuwe woningen (al dan niet in een voorgeschreven constellatie). De meeste onderstaande projecten zijn schetsplannen die niet of niet als zodanig zullen worden uitgevoerd.

Dit dossier omvat de volgende projecten: