Dossier Tuinsteden

De ideeën opgeschreven in het boek Garden Cities of To-Morrow (1898) van Ebenezer Howard en de uitkomsten van de diverse CIAM-congressen (1928-1959) vormen de basis voor het huidige denken over stedelijkheid. Hoewel de tuinstadbeweging en het modernisme als twee uitersten worden beschouwd hebben ze vooral op het vlak van functiescheiding en het organiseren van groepen mensen en verkeersbewegingen zeer veel gemeen. Vooral in de jaren 1920 en 1930 zijn er op tuinstadprincipes gestoelde nieuwbouwprojecten door modernisten gebouwd. Doel van deze studie is de verschillende benaderingswijzen van diverse tuinsteden, -dorpen en -wijken inzichtelijk te maken.

Dit studieproject wordt nu uitgevoerd. Zodra er resultaten zijn zullen deze (onder andere) hier gepubliceerd worden.