Dossier Historische parken

Historische parken omvatten alle historische groengebieden, variërend van oude (binnen)tuinen, plantsoenen, parken, (voormalige) buitenplaatsen en landgoederen tot landschapsfragmenten in de stad. Afhankelijk van de historische waarde, de ligging, het (beoogde) gebruik en de kwaliteit van de totaalaanleg kan gekozen worden voor restauratie, revitalisering, herinrichting of vernieuwing. Daarbij is het voor een goed besluit over de te kiezen aanpak van belang te kijken naar de stijlkenmerken van de huidige versus de oorspronkelijke aanleg. Ook moeten aspecten als ensemblewaarde van groenaanleg en bouwkundige elementen (gebouwen, tuinsieraden, bruggen etc.) en het voorkomen van dendrologisch interessante soorten worden meegenomen in de afweging hoe om te gaan met historische parken en andere groengebieden.

Enkele voorbeeldprojecten zullen hier later worden toegevoegd.